Lånesamarbeid

Lånesamarbeidet omfatter fjernlån og lånerinitiert innlån (Norgeslån) til og fra folkebibliotekene og vgs-bibliotekene i Vestfold.
Fjernlån innebærer deling og felles utnyttelse av samlingen bibliotekene imellom, og for brukeren betyr det at han/hun kan få materiele bestilt fra andre bibliotek for avhenting ved sitt lokale bibliotek.

Lånerinitiert innlån innebærer at lånerne selv kan bestille materiale fra andre bibliotek, via blandt annet samsøk, og fritt velge hentebibliotek.

Materialet kan leveres lokalt, og distribueres til rette eier med bibliotektransporten.

Felles retningslinjer for lånesamarbeidet, vedtatt 04.12.15, finner du her

Reklame